Showing all 13 results

Show sidebar

KAURI NELSON RT LAPPATO 8″X48″

$14.50 /sq , $‭232/box, (16 SF/6 PCS per CT)

KAURI NELSON RT MATTE 8″X48″

$14.50 /sq , $‭232/box, (16 SF/6 PCS per CT)

KAURI TASMAN LAPPATO 8″X48″

$14.95 /sq , $‭201.82‬‬/box, (13.50 SF/5 PCS per CT)

KAURI AWANUI MATTE 8″X48″

$11.50 /sq , $184/box, (16 SF/6 PCS per CT)

KAURI CHEVRON AWANUI MATTE 3″X16″

$13.50 /sq , $111.38/box, (8.25 SF/25 PCS per CT)

KAURI AWANUI TECH LAPPATO 24″X48″

$19.95 /sq , $319.2/box, (16 SF/2 PCS per CT)

KAURI FIORDLAND TECH LAPPATO 24″X48″

$19.95 /sq , $319.2‬‬/box, (16 SF/2 PCS per CT)

KAURI TASMAN TECH LAPPATO 24″X48″

$19.95 /sq , $319.2‬‬/box, (16 SF/2 PCS per CT)

KAURI FIORDLAND LAPPATO 8″X48″

$13.95 /sq , $189/box, (14 SF/5 PCS per CT)

KAURI AWANUI LAPPATO 8″X48″

$13.95 /sq , $223.2/box, (16 SF/6 PCS per CT)

KAURI VICTORIA MATTE 8″X48″

$11.50 /sq , $155.25/box, (13.5 SF/5 PCS per CT)

KAURI VICTORIA LAPPATO 8″X48″

$13.95 /sq , $188.32/box, (13.5 SF/5 PCS per CT)