GARDEN WHITE LAPPATO 12″X36″

$12.50 /sq , $150‬/box, , (12 SF/4 PCS PER CT)

BAHIA BLUE GLOSSY 24″X48″

$14.50 /sq , $232‬ ‬/box, , (16 SF/2 PCS per CT)

LUX DANAE LEVIGLASS ESMERALD GLOSSY 24″X48″

$14.50 /sq , $232‬ ‬/box, , (16 SF/2 PCS per CT)

LUX DANAE NAVI 24″X48″

$14.50 /sq , $232‬ ‬/box, , (16 SF/2 PCS per CT)

LUX KIONIA SMERALDO GLOSSY 24″X48″

$14.50 /sq , $232‬ ‬/box, , (16 SF/2 PCS per CT)

ARNO ANTIC GLOSSY 24″X48″

$14.50 /SF , 232/box,(16 SF/2 PCS PER CT)

ARNO AZZURRO GLOSSY 24″X48″

$14.50 /SF , 232/box,(16 SF/2 PCS PER CT)

ZIRO GRIS LAPPATO 12″X24″

$6.60 /SF , 79.2/box,(12 SF/6 PCS PER CT)

ZIRO BLANCO LAPPATO 12″X24″

$6.60 /SF , 79.2/box,(12 SF/6 PCS PER CT)

CHAIN GREY LAPPATO 13″X36″

$12.50 /SF , 162.5/box, (CT 13 SF/4 PCS PER CT)

CHAIN WHITE LAPPATO 13″X36″

$12.50 /SF , 162.5/box, (CT 13 SF/4 PCS PER CT)

CHEVRON GREY LAPPATO 13″X36″

$12.50 /SF , 162.5/box, (CT 13 SF/4 PCS PER CT)

CHEVRON WHITE LAPPATO 13″X36″

$12.50 /SF , 162.5/box, (CT 13 SF/4 PCS PER CT)

DROP GREY LAPPATO 13″X36″

$12.50 /SF , 162.5/box, (CT 13 SF/4 PCS PER CT)

DROP WHITE LAPPATO 13″X36″

$12.50 /SF , 162.5/box, (CT 13 SF/4 PCS PER CT)

MAYEN BLANCO TIMBER 16″X48″

$12.50 /SF , 193.75/box, (15.5 SF/3 PCS per CT)

GEO ARTTIC WHITE 16″X48″

$12.50 /SF , 200/box, (16 SF/3 PCS per CT)

SOCHI GRIS POLISHED/GLOSSY 19″X51″

$12.50 /SF , 168.75/box, (13.5 SF/2 PCS per CT)

CONCEPT ALMOND MATTE 12″X36″

$11.50 /SF , 138/box, (12 SF/4 PCS per CT)

KAURI TASMAN LAPPATO 8″X48″

$14.95 /sq , $‭201.82‬‬/box, (13.50 SF/5 PCS per CT)

ZIRO BLANCO LAPPATO 24″X24″

$6.60 /SF , 105.6/box,(16 SF/4 PCS PER CT)

ZIRO CREMA LAPPATO 24″X24″

$6.60 /SF , 105.6/box,(16 SF/4 PCS PER CT)

ZIRO MARENGO LAPPATO 24″X24″

$6.60 /SF , 105.6/box,(16 SF/4 PCS PER CT)

ZIRO GRIS LAPPATO 24″X24″

$6.60 /SF , 105.6/box,(16 SF/4 PCS PER CT)

NOVA Y60165 GLOSSY 24″X24″

$3.49 /SF , 55.84/box, (16 SF/4 PCS per CT)

CONCEPT SHADOW MATTE 12″X36″

$11.50 /SF , 138/box, (12 SF/4 PCS per CT)